Wydanie nr 196/2019, Poniedziałek 15.07.2019
imieniny: pokaż (10 imion)Lubomysł, Daniel, Włodzimierz, Roksana, Egon, Ignacy, Henryk, Niecisław, Dawid, Anna
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie zablokowane

Nabór na kurs kandydatów na przewodnika po Muzeum Zamkowym
Wydanie nr 196/2019, Poniedziałek 15.07.2019
imieniny: pokaż (10 imion)Lubomysł, Daniel, Włodzimierz, Roksana, Egon, Ignacy, Henryk, Niecisław, Dawid, Anna
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie zablokowane

Nabór na kurs kandydatów na przewodnika po Muzeum Zamkowym w Malborku

STOWARZYSZENIE KOŁO PRZEWODNIKÓW  MALBORSKICH

ogłasza nabór na kurs kandydatów na przewodnika

po Muzeum Zamkowym w Malborku

 

Termin kursu  od 02-02-2019 do 09-06-2019 r.

zajęcia teoretyczne i praktyczne w soboty i w niedziele  w godz. 10.00- 15.00.

 

Miejsce zajęć

·         teoretycznych- sala konferencyjna Karwanu;

·         praktycznych- obiekt zamku oraz teren.

 

Koszt kursu- 1200 zł (w przypadku 55 uczestników) płatne w 2 ratach, pierwszą  ratę należy uiścić do terminu pierwszych zajęć, drugą ratę należy wpłacić do dn. 20-03-2019 (dotyczy zakwalifikowanych na kurs).

nr konta: BGŻ o/Malbork 26 2030 0045 1110 0000 0039 3360 z dopiskiem „kurs”.

 

Rekrutacja na kurs- zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Koło Przewodników Malborskich, 82-200 Malbork, ul. Starościńska 4, tel. 55 /272 08 80

w terminie od 11-01-2019 do 18-01-2019 w godz. 11.00- 15.00 lub w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Zgłoszenie polega na wypełnieniu krótkiego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.przewodnicy.com

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Karwanie w dniu 26-01-2019 r. (sobota),                                  od godz. 10.00 do zakończenia.

Wyniki naboru zostaną opublikowane do dnia 29-01-2019 r. na stronie internetowej Koła Przewodników Malborskich ( www.przewodnicy.com ).

 

Kierownik Kursu- mgr Jerzy Kapejewski

     

Kto może zostać przewodnikiem ?

Przewodnikiem może zostać osoba, która  dostarczy :

1.            Formularz zgłoszeniowy;

2.            Kopię dokumentu poświadczającego  posiadane wykształcenie, oryginał dokumentu

            do wglądu- wykształcenie min. średnie z maturą;

3.            Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do wykonywania    

      obowiązków przewodnika;

4.            Oświadczenie, że osoba nie była karana za przestępstwa umyślne, lub inne popełnione  

      w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego (oświadczenie o  

            niekaralności w formularzu zgłoszeniowym);

5.            2 fotografie legitymacyjne.

 

Co obejmuje program kursu?

Zajęcia teoretyczne w zakresie:

1.                  Historia architektury i sztuki w Polsce, style, terminologia, literatura;

2.                  Architektura zamku;

3.                  Ochrona dóbr kultury, najcenniejsze zabytki w Polsce;

4.                  Elementy historii Polski nawiązujące do kontaktów z zakonem krzyżackim;

5.                  Historia zakonu a powstanie państwa w Prusach (organizacja władzy, życie

            codzienne, ustrój;

6.                  Historia zamku, budowa i rozbudowa, funkcje zamku malborskiego;

7.                  Historia miasta na tle historii Polski i Zakonu- kultura i sztuka;

8.                  Symbolika biblijna zawarta w architekturze, rzeźbie i malarstwie na terenie zamku;

9.                  Zarys metodyki i techniki  prowadzenia wycieczek-  rola i zadania  przewodnika

            (odpowiedzialność) i prawne aspekty wykonywania usługi przewodnickiej.;

 

Zajęcia praktyczne (wystawy):

1.         Wystawa bursztynu;

2.         Wystawa  rzeźby;

3.         Wystawa  militariów;

4.         Wystawa „Goście zamku malborskiego”;

5.         Kuchnia / żywienie;

6.         Detal architektoniczny;

7.         Meble, złotnictwo;

8.         BHP;

9.         Praktyczna nauka oprowadzania po Muzeum Zamkowym. Topografia zamku;

 

Szkolenie terenowe

Wycieczka piesza - miasto Malbork i jego zabytki - 1 dzień.

 

Zajęcia praktyczne- oprowadzanie pod kierunkiem wytypowanych doświadczonych przewodników.

 

 

W jaki sposób realizowany jest kurs?

Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych, pracowników muzealnych, przewodników muzealnych o wieloletnim doświadczeniu.

W chwili rozpoczęcia kursu uczestnicy otrzymają  program kursu oraz regulamin kursu, który zobowiązani są podpisać i zwrócić organizatorowi.

 

PROPONOWANE TERMINY ZAJĘĆ (soboty i niedziele):

Karwan - sala konferencyjna:

1)      02-02-2019, 03-02-2019

2)      09-02-2019, 10-02-2019

3)      16-02-2019, 17-02-2019

4)      23-02-2019, 24-02-2019- zajęcia praktyczne

5)      02-03-2019, 03-03-2019

6)      09-03-2019, 10-03-2019

7)      16-03-2019, 17-03-2019

8)      23-03-2019, 24-03-2019

9)      30-03-2019, 31-03-2019

10)  06-04-2019, 07-04-2019

11)  13-04-2019, 14-03-2019

12)  27-04-2019, 28-04-2019

13)  04-05-2019, 05-05-2019

14)  11-05-2019, 12-05-2019

15)  25-05-2019, 26-05-2019

16)  08-06-2019, 09-06-2019- termin rezerwowy

 

Zarząd Stowarzyszenia Koło Przewodników Malborskich

Losowe ogłoszenia

Losowe kamery

Ostatnie artykuły