Wydanie nr 157/2020, Piątek 5.06.2020
imieniny: pokaż (8 imion)Walter, Waleria, Dobrociech, Bonifacy, Nikanor, Igor, Hildebrand, Hildebranda
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

VIII sesja Rady Gminy Stare Pole

VIII sesja Rady Gminy Stare Pole fot. Kanał YT Gmina Stare Pole
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy i powitanie zebranych.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr VII/19 z sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2019 r. (załącznik nr 1).
 5. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej.
  • 5.1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.
  • 5.2. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
  • 5.3. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  • 5.4. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.
  • 5.5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  • 5.6. Sprawozdania radnych.
  • 5.7. Sprawozdanie Wójta Gminy (załącznik nr 2).
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
  • 8.1. Informacja Wójta Gminy.
  • 8.2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 9. Przyjęcie informacji z realizacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Stare Pole za lata 2017 - 2018 (załącznik nr 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych (druk nr 1).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (druk nr 2).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (druk nr 3).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 4).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stare Pole (druk nr 5).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Krzyżanowie (druk nr 6).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
 18. Wystąpienia sołtysów.
 19. Komunikaty, wolne wnioski, dyskusja.
 20. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Stare Pole.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Info: BIP Stare Pole

video: Kanał YT Gmina Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.