Wydanie nr 219/2020, Czwartek 6.08.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Wincenty, Felicysym, Stefan, Jakub, January, Just, Namir, Nasław, Oktawian
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

XII Sesja Rady Gminy w Szutowie. Zobacz na żywo.

XII Sesja Rady Gminy w Szutowie. Zobacz na żywo. fot. sztutowo.pl
XII SESJA RADY GMINY SZTUTOWO odbędzie się 28 listopada 2019r na godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie ( sala narad-parter-pok. Nr 1)

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Odczytanie porządku obrad.

 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Prezentacja PGW Wody Polskie na temat podziału kompetencji pomiędzy organami samorządu a PGW Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, rola spółek wodnych i możliwości ich finansowania. Wymogi związane z wydawaniem zgód wodnoprawnych.

 5. Informacja na temat zmian wprowadzanych do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.

 6. Udzielenie przez Wójta Gminy odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych z poprzedniej sesji.

 7. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacje, zapytania, wnioski).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2019 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sztutowo w drodze darowizny udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo na lata 2019-2032”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/347/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 marca 2018r w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych dla Gminy Sztutowo na lata 2018-2021.”

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 21. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 22. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 23. Zakończenie obrad.

NA ŻYWO

​Info: UG Sztutowo

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.